Küresel Emtia Fiyatları ile Hisse Senedi Getirileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Kardemir ve İzdemir Üzerine Bir Uygulama

Published in Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 2014

Recommended citation: Murat Yıldırım, Muhammet Belen, Yasin Kutuk, "Küresel Emtia Fiyatları ile Hisse Senedi Getirileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Kardemir ve İzdemir Üzerine Bir Uygulama." Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 2014. https://dergipark.org.tr/tr/pub/marufacd/issue/507/4600

Access paper here