Posts by Collection

portfolio

publications

Küresel Emtia Fiyatları ile Hisse Senedi Getirileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Kardemir ve İzdemir Üzerine Bir Uygulama

Published in Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 2014

Access paper here

Recommended citation: Murat Yıldırım, Muhammet Belen, Yasin Kutuk, "Küresel Emtia Fiyatları ile Hisse Senedi Getirileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Kardemir ve İzdemir Üzerine Bir Uygulama." Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 2014. https://dergipark.org.tr/tr/pub/marufacd/issue/507/4600

talks

teaching

Teaching experience 1

Undergraduate course, University 1, Department, 2014

This is a description of a teaching experience. You can use markdown like any other post.

Teaching experience 2

Workshop, University 1, Department, 2015

This is a description of a teaching experience. You can use markdown like any other post.